nugerti

nugerti
nugérti, nùgeria, nugė́rė 1. tr. šiek tiek gerti (kad dar inde liktų): Padavė vandenio, nugėriau kiek, ir pasidarė šviesiau Gs. Aš pusę puodelio nugersiu, pusę paliksiu Lp. Ar tu mano nugértą gérsi? Kv. Į pusę nugėriau, jau virsti pradėjau NS473. | refl.: Gira nusigėrė, reikia vėl užpilt Ds. 2. tr. valgymą gėrimu nustumti, užgėrimu kąsneliui padėti nueiti: Baudžiauninkai ... išsipūstydavo rugių saujas ir su vandeniu nugerdavo BsPIII8. Kai žmogus valgai valgai, tai reik ir nugert Jnšk. | prk.: Eiva, Povil, nugersim skaudulį! . | refl.: Paieškok šilto vandenio nusigérti (užsigerti) Pc. 3. intr., tr. šiek tiek išgerti svaigiųjų gėrimų, po truputį girtauti: Truputį ãnas nùgeria Dbk. Jis mėgsta nugért, tai ir skolų turi Gs. Sakyt, neblogai ir nugėrėme . Nugėręs kiek žmogus buvo . Anas žmogus ne girtuoklis, tik nugeriantis Užp. Magaryčios buvo nùgeriamos miestelė[je] Šts. Kas ten ir per gardis per visą naktį gert alų – nugė́rei kiek, ir užtenka Srv. Jis inbėgęs nugė́rė malką ir bėga J. Vincas i nùgeria gerai Gs. 4. tr. pragerti: Nugėrė gyvenimą Šts. | refl.: Nusigė́rė visai, t. y. plikas paliko J. Buvo visai nususęs, nuskurdęs, stačiai sakant, nusigėręs Žem. 5. refl. apsvaigti nuo svaigiųjų gėrimų: Nusigėrė tep, kad net durų neranda Smn. Žmogutis ir visai nusigė́rė ir užmigo BsPIV198. Jis nusigė́ręs kaip gaidys 179. Žmonės nusigeria DP72. 6. tr. daugiau išgerti už kitą svaigiųjų gėrimų, gėrimu viršyti, geriant nuskriausti: Aš tave nugė́riau Šts. Ar tu manai, kad kas nori tave nugérti (daugiau išgerti, lygiai mokėti) Up. 7. tr., intr. nuo lietaus ar drėgmės sunykti, supūti: Papieviais mūs rugiai nugė́rė Alk. Kur žemai, tę bulvės nugė́rė Gs. Pavasarį nugė́rė bulves, o vasarą nudegino Lkč. Vanduo rugius nugėrė Jrb. 8. tr. susiurbti: Lauks sniegą nugėrė KlvD362. 9. tr. nulesti: Žvirbliai nugė́rė miežius Ėr. Mūs vyšnias špagai nugė́rė . 10. tr. prk. pavogti: Čia lazdos nepasidėk, ba gali kas nugért Švn. \ gerti; antgerti; apgerti; atgerti; įgerti; išgerti; nugerti; pagerti; pargerti; pergerti; pragerti; prigerti; sugerti; užgerti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nugerti — nugérti vksm. Nugėriau keli̇̀s gùrkšnius, pùsę taurė̃s vỹno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nugėrimas — nugėrìmas sm. (2) 1. → nugerti 1: Pirmasis nugėrimas mano, antrasis – tavo Šts. 2. → nugerti 3: Prašė svečiuos – tai da bus gero nugėrìmo Ktk. Jį su nugėrimù bariau Ėr. 3. refl. → nugerti 5 (refl.): Po kiekvieno nusigėrimo žmogus junta sunkumą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerti — apgerti, àpgeria, apgėrė 1. tr. nugerti iš viso indo, prižagti: Vieno žmogaus apgerto pieno nebenori kitas gerti rš. 2. tr. geriant (ppr. svaigiuosius gėrimus) kam nuostolį padaryti; daugiau išgerti už kitą: Aš jį apgėriau, apėdžiau, reiks jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgerti — atgerti, àtgeria, atgėrė 1. tr. nugerti: Jau aš atgėriau savo dalį, gali dabar pats pabaigti Rs. Ji rūkė papirosą, retkarčiais atgerdama vyno gurkšnį V.Myk Put. Mergaitė ima stiklelį ir atgeria truputį vyno Mrk. Pastatė pusiau atgertą stiklinę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgerti — antgerti, añtgeria, antgėrė 1. refl. tr. ką nors užvalgius ar užgėrus dar užsigerti: Tie milteliai tokie sprangūs, duok greičiau ką antsigerti Skd. 2. tr. pradedant gerti ar geriant ką sveikinti: Antgėriau bernelį baltai raudoną TDrVII117.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerdinėti — tr. po truputį nugerti, apgėrioti: Parejo vyras ir apgerdinėjo nu visų puodelių KlvrŽ. gerdinėti; apgerdinėti; išgerdinėti; pragerdinėti; užgerdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gerti — gerti, gẽria, gėrė 1. tr., intr. ryti skystį, raminti troškulį: Pieną ir grietinę užklupęs pavožtą kamaroje gerdavo tiesiog iš milžtuvių P.Cvir. Miegmi, valgau, geriu iki soti SD44. Aš nieko nègeriu, akram tik arbatos J. Gerti vandenį semdavos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgerti — išgerti, ìšgeria, išgėrė 1. tr. gerti iki nebeliekant, iki pabaigos: Kas lieka, puodžius išgeria vienu užsivertimu P.Cvir. Vienu malku ižgert SD48. Teip karšta, kad išger̃čia visą viedrą Šn. Šiandie šilta, visą izboną giros išgerčia Grš. Jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nububyti — nubùbyti tr. 1. R7 numušti, primušti: Nubùbijau pirštą Všn. Tėvas da jį ir nubùbydavo Pl. 2. smarkiai darant, atlikti; nunešti: Nubùbijo visą maišą senutei Ds. ║ nugerti: Užsivertęs pusę puodynės pieno nubùbijo Ėr. bubyti; apibubyti; atbuby …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugirkluoti — nugìrkluoti tr., intr. nugerti: Nugìrklavom tokio nusivadėjėlio [alaus] Grž. girkluoti; nugirkluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”